För en bättre förlossningsvård

Det är så trist att så fort man delar någon artikel om förlossningsskador eller berättar om sin egen förlossning, får man ofta ett bemötande som att man sprider en massa skräckhistorier som bara är till för att skrämmas. Det är något som verkligen inte stämmer med den synen. När vi delar artiklar eller berättar om människor i svåra situationer t ex kvinnor som blivit överfallna, människors som lider av svåra sjukdomar, etc., då är det ett helt annat bemötande. Ett bemötande oftast med empati och en åsikt om att det är bra att man delar med sig. Men så fort det kommer till förlossningsskador ska drabbade kvinnor tiga.

Vi är tyvärr många som är drabbade och som det ser ut i dagsläget är statistiken skrämmande i Sverige. Vi som väl väljer att vara öppna och berätta gör det inte för att skrämmas. Vi gör det dels för att ta bort tabun. För att ta bort den skamfyllda känslan som man känner som kvinna när man drabbas av en skada i underlivet. För det är när vi inte pratar om saker och ting som vi skäms. Vi berättar också för att belysa en oerhört viktig sak i vårt samhälle - bristerna inom förlossningsvården. De här skadorna händer inte för att det är något "fel" på kvinnan eller för att kvinnan har agerat fel på något vis under förlossningen. Det ska vi ha klart för oss. En förlossning är ingen prestationsgrej. I de flesta fall ligger ansvaret hos vårdpersonalen. Vi kan nog dra den slutsatsen när vi jämför statistik mellan olika länder, t ex här i Norden där förutsättningarna är lika, men ändå skiljer sig statistiken enormt. Något är fel med vår förlossningsvård. Allt för många kvinnor drabbas och detta måste belysas. Jag beskyller inte enskild vårdpersonal. De gör sitt yttersta med de resurser de har. Det här ligger på en politisk nivå, hela förlossningsvården behöver ses över. Och missförstå mig inte. Vi har otroligt bra vård på många vis. Våra läkare är i många fall duktiga på att åtgärda skadan när den redan finns. Men detta handlar om att förebygga skadorna. Att rätt resurser och rutiner finns.

Därför ska vi inte hålla tyst.
Därför ska vi berätta och dela länkar. För att få en bättre förlossningsvård för alla kvinnor. Och ja, sist men inte minst - självklart delar vi drabbade med oss också för att få ventilera och bearbeta det som inträffat. Om ni bara visste helvetet bakom en förlossningsskada fysiskt och psykiskt, hade ni nog förstått. Men som sagt, det handlar åter igen inte om att skrämmas, utan det handlar om att förbättra. Förbättra för alla kvinnor, för alla er som säger att vi vill skrämmas, för våra döttrar och barnbarn. Så att färre kvinnor drabbas av skador, får livslånga men och slipper lida i tysthet.

Mitt livs lyckligaste ögonblick, men också stunden innan jag får reda på att jag har drabbats av en tredje gradens skada och rullas in på operation.

Gillar

Kommentarer

Maria
,
Kämpe <3